ZAMĚSTNANECKÁ KARTA PRO CIZINCE

 • Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje cizinci k přechodnému pobytu na území Schengenského prostoru a rovněž vykonávat práci, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky.
 • Toto oprávnění je určeno pro cizince, kteří hodlají pracovat na území Schengenského prostoru déle než 3 měsíce.
 • Platnost zaměstnanecké karty je na dobu dvou let případně méně a to v případě, že zaměstnavatel poskytne cizinci pracovní smlouvu na dobu kratší, než jsou 2 roky. 
 • Zaměstnanecká karta je sice určena pro všechny typy pracovních pozic, výši platu a bez omezení dosaženého vzdělání oproti modré karty, kde jsou omezenější možnosti 
 • Je určena pro všechny tj. pokud hodláte pracovat v České republice na pracovní pozici dělníka bez vzdělání, minimální výši mzdy, případně na pozici ředitele s titulem Ph.D., mzdou ve stovkách tisících korun měsíčně. 
 • Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává osobně na příslušném Českém Zastupitelském úřadě v zahraničí
 • Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 - 90 dnů. Z praxe však může být rozhodnuto i později. Jeden z důvodu je, že české ambasády nemají v kompetenci rozhodovat o žádostech tj. přijmou žádost s dokumenty a posléze tuto odesílají na území ČR, konkrétně na Ministerstvo vnitra. Proto u žádosti, jež jsou podávané ve vzdálenějších státech například Thajsko, Indie vzniknou prodlevy od podání žádosti k tomu, kdy se rozhodčí ujme žádosti a o této rozhodne. 

Jaké dokumenty pro podání žádosti jsou nezbytně nutné doložit? 

 • Žádost o zaměstnaneckou kartu 
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů státu ze státu, jehož je cizinec státním občanem a států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Potvrzení o ubytování / Nájemní smlouva 
 • Pracovní smlouva 
 • Další...

Důležité:

Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace Berte na vědomí, že dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie, matričních dokladů

Žádost o zaměstnaneckou kartu
Žádost o zaměstnaneckou kartu

Zaměstnanecká karta schválená - co dál?

Jakmile dojde ke schválení žádosti o zaměstnanecké kartě, která byla podána na území České republiky, pak je žadatel kontaktován buď telefonicky nebo doporučeným dopisem. V případě, že byla žádost podána přes český zastupitelský úřad v zahraničí, pak je žadatel informován e-mailem ze strany příslušné ambasády. Případně svou žádost lze sledovat na následujícím odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-stavu-rizeni.aspx

Pokud byla žádost podána v zahraničí na příslušném zastupitelském úřadu, pak je žadatel povinen sjednat si schůzku s příslušnou ambasádou za účelem vyzvednutí ,,Víza k převzetí zaměstnanecké karty", které obdrží do cestovního dokladu na základě předloženého zdravotního pojištění, jež splňuje zákonné podmínky. 

Po příjezdu na území České republiky je následně povinen zajistit si schůzku na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra za účelem snímání biometrických dat (otisky prstů, pořízení digitální fotografie) pro účely vydání zaměstnanecké karty. Biometrická karta / zaměstnanecká karty je vydávána cirka do třech týdnů od pořízení biometrie od příslušného Ministerstva vnitra ČR. 

Jakmile obdrží ,,Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty" může nastoupit do zaměstnání. Zaměstnavatel je však povinen ohlásit nástup cizince nejpozději v den nástupu do zaměstnání a posléze informovat příslušný Úřad práce. 

Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty
Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty 

  Prodloužení zaměstnanecké karty lze opakovaně prodlužovat. Nezbytně nutné však je, před koncem platnosti stávající zaměstnanecké karty zažádat o prodloužení doby platnosti nejdříve 90 dnů předem, nejpozději poslední den platnosti zaměstnanecké karty.

Jak Vám můžeme pomoci? 

POPIS SLUŽBY

 • Osobní asistence
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příjem a kontrola žádosti
 • Sledování průběhu schvalování žádosti 

Nejčastější dotazy, na které se nejvíce ptáte: 

1. Mohu změnit pracovní pozici u stejného zaměstnavatele či úplně změnit zaměstnavatele? 

- Předně je důležité vědět, že každá změna musí projít schválením ze strany Ministerstva vnitra. 

- Cizinec je však oprávněn, aby změnil zaměstnavatele a to po šesti měsících od vydání první zaměstnanecké karty a trvání prvního pracovněprávního vztahu. V případě, že došlo k ukončení pracovněprávního vztahu z důvodu, jež se uvádí v § 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době či okamžitým zrušením dle § 56 zákoníku práce, pak může zaměstnání změnit před výše zmíněnou šesti měsíční lhůtou. 

- Cizinec musí změnu oznámit nejpozději 30 dnů před tím, než se tato uskuteční. 

  2. Ukončil jsem pracovní poměr u dočasného zaměstnavatele, co teď? 

  - Jakmile ukončí cizinec pracovní poměr je povinen si do 60 dnů najít nové zaměstnání a požádat u příslušného Ministerstva vnitra ČR o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. 

  3.  Nedávno jsem se přestěhoval na jinou adresu v ČR musím tuto změnu někde hlásit? 

  - Veškeré změny, ať už se jedná o změnu adresu pobytu, změnu cestovního dokladu, či jména nebo rodinného stavu je cizinec povinen hlásit u příslušného Ministerstva vnitra ČR v zákonných lhůtách 

  Když máte vše pod dohledem, pak je zaměstnanecká karta dobrý typ povolení k dlouhodobému pobytu

  Pokud si nejste s čímkoliv jistí, kontaktujte nás a my rádi pomůžeme!

  Klient s obdrženou zaměstnaneckou kartou
  Klient s obdrženou zaměstnaneckou kartou
  Zaměstnanecká karta
  Zaměstnanecká karta

  Žádost o nezávaznou konzultaci 

  Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.