ZAMĚSTNANECKÁ KARTA PRO CIZINCE

 • Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje cizinci k přechodnému pobytu na území Schengenského prostoru a rovněž vykonávat práci, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky.
 • Toto oprávnění je určeno pro cizince, kteří hodlají pracovat na území Schengenského prostoru déle než 3 měsíce
 • Platnost zaměstnanecké karty je na dobu 2 let
 • Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává osobně na příslušném Českém Zastupitelském úřadě v zahraničí
 • Určena pro všechny druhy zaměstnání
 • Lhůta vyřízení pro vydání či zamítnutí zaměstnanecké karty je 60 dní a ve zvláště složitých případech až 90 dní

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti?

 • Žádost
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ze státu, jehož je cizinec státním občanem a států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Certifikát o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 • Potvrzení o ubytování
 • Pracovní smlouva
 • Další......

Důležitá poznámka: Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie. Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Prodloužení zaměstnanecké karty lze opakovaně prodlužovat. Nezbytně nutné však je před koncem platnosti stávající zaměstnanecké karty zažádat o prodloužení doby platnosti nejdříve 120 dnů předem, nejpozději poslední den platnosti zaměstnanecké karty.

POPIS SLUŽBY:

 • Osobní asistence
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příjem a kontrola žádosti


ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozvu se Vám co nejdříve zpět.

KONTAKTUJTE MNE