POVOLENÍ K POBYTU ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ

... zvažujete pracovat v České republice? Nebo zde již pracujete? Přáli byste si však k dispozici někoho, kdo Vám pomůže a poskytne Vám asistenční službu při vyřizování všech nezbytných náležitosti k legálnímu pobytu?

V případě, že jste si odpověděli kladně, ráda Vám poskytnu pomoc a vyřídím vše potřebné za Vás...

PROČ MUSÍTE DISPONOVAT POVOLENÍM K POBYTU ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinnost cizince, aby si zajistil povolení k pobytu za účelem zaměstnání vychází dle níže uvedeného zákona:

Ust. $ 89 odst. 1, zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Cit:,,Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak".

! Berte na vědomí: V případě, že se dopustíte nelegálnímu zaměstnání na území ČR, hrozí Vám i Vašemu zaměstnavateli vysoké sankce tj.

  • Pro zaměstnavatele až do výše 10 000 000 Kč
  • Pro zaměstnance až do výše 100 000 Kč


MÁM ZÁJEM

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA PRO CIZINCE

od 5.990,- Kč

MODRÁ KARTA PRO CIZINCE

od 5.990,- Kč

Kontaktujte mne