POMŮŽEME VÁM VYŘÍDIT POVOLENÍ K POBYTU ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ


... zvažujete pracovat v České republice? Nebo zde již pracujete? Přáli byste si však k dispozici někoho, kdo Vám pomůže a poskytne Vám asistenční službu při vyřizování všech nezbytných náležitosti k legálnímu pobytu?

V případě, že jste si odpověděli kladně, ráda Vám poskytnu pomoc a vyřídím vše potřebné za Vás...

POPIS SLUŽBY:

  • Osobní asistence
  • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
  • Zajištění termínů na úřadech
  • Příjem a kontrola žádosti

Jak vypadá spolupráce s korporacemi při získávání zaměstnanecké karty pro jejich zaměstnance?

Zaměstnanecká karta

níže je uveden postup krok za krokem, jak probíhá spolupráce s korporacemi (hr specialisty), Proces je uveden v 8 bodech.

Spolupráce se společnostmi
Spolupráce se společnostmi

Zařazení zaměstnavatele do vládních programů ekonomické migrace


Máte zájem o níže uvedenou národnost, ale s ohledem, že nejste jako zaměstnavatel na území ČR zařazený ani do jednoho vládního programu ekonomické migrace, tak nemáte šanci při získání obdržení termínu pro konkrétní zaměstnaneckou kartu? 

Pokud ano, tak se pojďme společně podívat, co jsou to vládní programy ekonomické migrace a co musíte splňovat, abyste se úspěšně zařadili! 

- Mongolsko 

- Filipíny

- Srbsko 

- Černá Hora

- Moldavsko 

- Indie 

- Bělorusko 

- Kazachstán 


Zde jsou 3 základní vládní programy ekonomické migrace:


MÁM ZÁJEM

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA PRO CIZINCE

od 5.990,- Kč

MODRÁ KARTA PRO CIZINCE

od 5.990,- Kč


PROČ MUSÍTE DISPONOVAT POVOLENÍM K POBYTU ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ?

Povinnost cizince, aby si zajistil povolení k pobytu za účelem zaměstnání vychází dle níže uvedeného zákona:

Ust. $ 89 odst. 1, zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Cit:,,Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak".

! Berte na vědomí: V případě, že se dopustíte nelegálnímu zaměstnání na území ČR, hrozí Vám i Vašemu zaměstnavateli vysoké sankce tj.

  • Pro zaměstnavatele až do výše 10 000 000 Kč
  • Pro zaměstnance až do výše 100 000 Kč

Kontaktujte nás