Vládní program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Pro koho je určen? 

- Zejména pro vysoce kvalifikované profese,  které se nacházejí v 1-3 CZ-ISCO vč. zdravotnických profesí. Jedná se tedy o řídící pracovníky, programátory, vývojáři softwaru, grafici, projektanti, účetní, obchodní zástupci, analytici, stavební technici, lékaři, sestry...) 

-  Pro všechny třetí země

- Uchazeči mohou žádat o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu 

- Aby se společnost zařadila do výše zmíněného Programu, tak musí být daňovým rezidentem v ČR a plátcem zdravotního, sociálního pojištění. Také musí mít vyrovnané závazky vůči států a také v období posledních 2 let nesměl obdržet pokutu ve věci nelegálního zaměstnávání tj. vyšší než 100 000 CZK případně opakovanou pokutu vyšší než 100 000 CZK.  Dále se vztahuje ke společnosti / žadatele o zařazení do vládního programu, aby měl zveřejněné účetní závěrky do sbírky listin. Pro vízový proces je také nezbytně nutné, aby měl volné pracovní místo, jež musí projít testem trhu práce. Další podmínkou ze strany zaměstnavatele je garance mzdy/platu po dobu trvání pracovního poměru tj. alespoň minimální výše průměrného výdělku příslušné skupiny CZ-ISCO. Pracovní poměr se zaměstnancem musí být uzavřen na hlavní pracovní poměr po dobu alespoň 1 roku.

- V případě, že žadatel má zájem, aby jeho rodinní příslušníci žili rovněž v ČR, pak tento program povoluje žadatelům o zaměstnanecké karty, aby jeho rodinní příslušníci zažádali o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným. Rodinní příslušníci žadatele o modrou kartu pak mohou žádat již o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty. 


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Chcete nás kontaktovat?