Vládní program kvalifikovaný zaměstnanec

V poslední době se více a více setkáváme se stavebními firmami, jež řeší nedostatek kvalifikovaných dělníků. S ohledem, že většina z nich poptává ukrajinskou národnost, tak aby mohli zažádat o zaměstnaneckou kartu a získali termín v příslušném vízovém centru, tak musí být zaměstnavatel v ČR zařazen do vládního programu. Jeden z nich, který nejčastěji stavební firmy řeší je tzv. program kvalifikovaný zaměstnanec.

Pro koho je tento vládní program určen? 

- Pro korporace, jež zde v ČR působí 2 roky a REÁLNĚ vykonávají činnost v oblasti výroby, poskytování služeb, veřejném sektoru nebo v zemědělství, lesnictví, či potravinářství a aktuálně zaměstnávají 6 a více zaměstnanců. 

- Pro společnosti, které mají zájem o kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu

- Důležitou roli hraje i klasifikace zaměstnání, jež je od 4-8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru 

- Zaměstnavatel musí zaměstnávat ke dni podání minimálně 6 zaměstnanců po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců

- Vyrovnané závazky vůči státu (FÚ, ČSSZ, ZPs)


JAKÉ ÚSKÁLÍ ZAMĚSTNAVATELÉ NEJČASTĚJI ŘEŠÍ V RÁMCI VÝŠE ZMÍNĚNÉHO VLÁDNÍHO PROGRAMU? 

Jedná se zejména o níže uvedené:
- Zaměstnavatel nemá zveřejněné účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku
- Zaměstnavatel má nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění a tudíž není možné, aby mu bylo vystaveno potvrzení o bezdlužnosti
- Se zaměstnancem byl uzavřen pracovní poměr na dobu kratší než 1 rok
- Nejedná se o práci na plný úvazek
- Mzda nebo plat není ve výši min. 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupiny prací dle příslušného nařízení vlády...


Přestože zařazení do výše uvedeného vládního programu sebou přináší spoustu podmínek, jež musí zaměstnavatel splňovat, tak na druhou stranu po úspěšném zařazení mohou potencionální dělníci z Ukrajiny žádat o zaměstnaneckou kartu, kdy je vízový proces oproti nezařazení do vládních programu o dost snažší.


JAKÉ JSOU VÝHODY V RÁMCI ZAŘAZENÍ DO VLÁDNÍHO PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC? 

- Žadatelům zařazeným do Programu je zaručeno podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí 

- Vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu je provedeno v zákonných lhůtách

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Chcete nás kontaktovat?