Změna pracovní pozice cizince

24.01.2022

Už jste se setkali se změnou pracovní pozice cizince nebo hodláte tuto změnu učinit? :)
 

S ohledem na nevědomosti korporací, se kterými se běžně v praxi setkáváme si dovolujeme podělit se s Vámi o následující informace. Například před měsícem se na nás obrátila firma ve věci změně pracovní pozice, kdy zaměstnanec (cizinec ukrajinské národnosti) je na pozici dělník, ale s ohledem, že chtějí, aby vykonával jinou pracovní pozici, proto je nutné, aby dodrželi podmínky pro změnu pracovní pozice:


➢zaměstnavatel nemůže měnit pozici zaměstnance bez souhlasu MV ČR
➢ souhlas MVČR není vyžadován pokud nedochází ke změně CZ-ISCO
➢ podmínky/lhůty jsou zde stejné jako u změny zaměstnavatele

Výjimka:
v případě první zaměstnanecké karty není nutné
u změny pracovní pozice u stejného zaměstnavatele
splňovat podmínku 6 měsíců od převzetí první zaměstnanecké karty

Chcete nás kontaktovat?