Zařazení společnosti do vládních programů

24.01.2022

V poslední době se více a více setkáváme se stavebními firmami, jež řeší nedostatek kvalifikovaných dělníků. S ohledem, že většina z nich poptává ukrajinskou národnost, tak aby mohli zažádat o zaměstnaneckou kartu a získali termín v příslušném vízovém centru, tak musí být zaměstnavatel v ČR zařazen do vládního programu. 


Jeden z nich, který nejčastěji stavební firmy řeší je tzv. program kvalifikovaný zaměstnanec.
A jaké jsou nejčastější úskalí, které zaměstnavatel v rámci tohoto vládního programu řeší? Jedná se zejména o níže uvedené:


- Zaměstnavatel nemá zveřejněné účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku
- Zaměstnavatel má nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění a tudíž není možné, aby mu bylo vystaveno potvrzení o bezdlužnosti
- Se zaměstnancem byl uzavřen pracovní poměr na dobu kratší než 1 rok
- Nejedná se o práci na plný úvazek
- Mzda nebo plat není ve výši min. 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupiny prací dle příslušného nařízení vlády... 


Přestože zařazení do výše uvedeného vládního programu sebou přináší spoustu podmínek, jež musí zaměstnavatel splňovat, tak na druhou stranu po úspěšném zařazení mohou potencionální dělníci z Ukrajiny žádat o zaměstnaneckou kartu, kdy je vízový proces oproti nezařazení do vládních programu o dost snažší.


A co Vy? Zvažujete o zařazení do vládního programu či jste již zařazeni a potýkali jste se s podobnými problémy, které zmiňujeme výše? :)

Chcete nás kontaktovat?