Zaměstnanecká karta

26.01.2022

Co více byste měli vědět o zaměstnanecké kartě cizince? 


- hlavním účelem pobytu je zaměstnání 

- je vázána na konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele

- pro cizince ze všech států světa s výjimkou EU/EHP + Švýcarsko

- platí pouze pro zaměstnání v ČR

- maximální platnost 2 roky

- pro všechny stupně vzdělání (včetně základního)

Jaké druhy zaměstnaneckých karet rozlišujeme? 

Duální zaměstnanecká karta

➢ opravňuje k pobytu na území ČR + zaměstnání
➢ cizinec nemá volný přístup na trh práce
➢změna zaměstnavatele/pozice podléhá souhlasu MV ČR

Neduální zaměstnanecká karta

➢pobyt na území ČR
➢ cizinec má volný přístup na trh práce (§98 o)