Přehled změn - novela zákona o pobytu cizinců na území ČR s účinností od 2.8.2021

02.11.2021

2. srpna 2021 nabývají účinnosti změny v imigračním zákoně

- ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY

Nově se platí administrativní poplatek ve výši 200 Kč za žádosti občanů EU o potvrzení o pobytu pro občany EU a o povolení k pobytu pro rodinné příslušníky občanů EU.

- Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana EU, musí nyní požádat o změnu svých pobytových karet na biometrické karty

-Kategorie rodinných příslušníků občanů EU:

nyní jsou 2 kategorie:

1. PŘÍBUZNÍ: děti občana EU mladší 21 let, manželé/manželky, rodiče občana EU mladší 21 let

2. VZDÁLENÍ PŘÍBUZNÍ: členové domácnosti občana EU atd.

-Zdravotní pojištění - Pojišťovna VZP poskytuje pro cizince pouze komerční zdravotní pojištění

Pro více informací poskytujeme bezplatnou konzultaci! Nebo se můžete podívat na odkaz níže: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx