Praktické informace v oblasti imigrace

24.01.2022

Rádi bychom se s Vámi podělili o aktuální praktické informace, se kterými se setkáváme v rámci jednání se společnostmi ve věci zajištění víz pro jejich pracovníky.
Většinou se nás totiž ptají na následující otázky, které se snažím evidovat za účelem, aby docházelo k méně častějším chybám v oblasti imigrační politiky, a tak si dovoluji se s Vámi o to podělit: 

1. Může cizinec dát zaměstnavateli plnou moc k zastupování ve správním řízení o vydání zaměstnanecké karty?
Ano.
2. Co když žádost bude trpět vadami? (Např. chybějí podpisy na dokladech o ubytování).
Žadatel bude vyzván k odstranění vad žádosti.
V případě, že má cizinec zplnomocněného zástupce, bude osloven jeho prostřednictvím. Lhůta pro vydání rozhodnutí po tuto dobu neběží.
3. Kdo žádost vyřizuje?
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
4. Jaká je zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu?
60 /90 dnů od podání žádosti.
5. Jak se dozvědět výsledek žádosti?
Cizince informuje zastupitelský úřad, který žádost podal.
Stav řízení:
https://frs.gov.cz/
Cizinec nebo zplnomocněný zástupce mohou vznášet dotazy na stav řízení a nahlížet do spisu.
Zaměstnavatel ne.
6. Kdy může cizinec přijet do ČR?
Po vydání kladného rozhodnutí Ministerstvem vnitra zastupitelský úřad cizinci do cestovního dokladu vyznačí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, na které může přicestovat do ČR.
7. Budou vůči cizinci vzneseny další požadavky?
Ano. Musí doložit cestovní zdravotní pojištění do doby, než se po nástupu do zaměstnání stane účastníkem českého veřejného zdravotního pojištění a zatím podle ochranného opatření MZ ČR potvrzení o zajištění ubytování zdravotní péče a návratu.
8. Co musí cizinec učinit po příjezdu do ČR?
Do 3 dnů (v současnosti díky ochranným opatřením postačí 30 dnů) se ohlásit na pracovišti odboru azylové a migrační politiky MV ČR
9. Kdy cizinec získá průkaz - zaměstnaneckou kartu?
Poté, co na pracovišti odboru azylové a migrační politiky poskytne otisky prstů nutné pro výrobu průkazu ve formě biometrické karty, která je zhotovena během několika týdnů.
10. Kdy může cizinec nastoupit do zaměstnání?
Ihned poté, co je mu po návštěvě pracoviště odboru azylové a migrační politiky vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, které
slouží do doby převzetí hotového průkazu - zaměstnanecké karty
______________________________________
No a také zároveň upozorňujeme nad povinnostmi týkající se pandemické situace. Upozorňujeme také, že informace mají informativní charakter a mohou se změnit. Proto je důležité si ověřit jejich aktuálnost.
Musíme zároveň říct, že největší problém u zaměstnavatelů, jednotlivců se objevuje v rámci bodu č. 8, kdy vůbec nevědí informaci o povinnosti spjatou s příjezdem. Nevědomost se však neomlouvá a dochází ke zbytečným pokutám...
A jak jste na tom Vy? Našli jste se v tom také? Pokud zrovna řešíte něco z výše uvedeného, neváhejte se na nás obrátit - rádi Vám pomůžeme. 

Chcete nás kontaktovat?