Jaké doklady zajistit pro svatbu občana EU a cizince? 

01.11.2021

Rozhodli jste se požádat svou milovanou osobu o ruku? - Gratulujeme!

Potom co jste vše oslavili a sdíleli svůj šťastný okamžik se svými nejbližšími, začínáte nejspíše uvažovat co dál.

Co vše potřebujete vědět za formality?

Začněme se základními a nejvíc důležitými věcmi, a to dokumenty

Jste-li rodilý občan ČR nebo máte české státní občanství potřebujete:

 • Rodný list (originál nebo ověřenou kopii)
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Výpis z Informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a trvalém pobytu v zahraničí nebo podobné dokumenty potvrzené státem, ve kterém snoubenec/snoubenka trvale pobývá
 • + jestli jste rozvedení nebo ovdovělí, potřebujete rozhodnutí soudu o ukončení předešlého manželství nebo úmrtní list zemřelého protějšku

Jste-li cizinec žijící v České republice nebo nemáte české státní občanství potřebujete:

 • Občanský průkaz (ID)
 • Rodný list
 • Osvědčení o státní příslušnosti
 • Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší než 6 měsíců)
 • Potvrzení o osobním vztahu a trvalém pobytu (pokud je vydané cizím státem a není součástí Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Potvrzení o legálním pobytu na území ČR vydané cizineckou policií ČR (vydané ne dřív než 7 pracovních dnů před uzavřením sňatku). Není potřeba pokud jste občan Evropské Unie, občan Evropského hospodářského prostoru nebo jejich rodinný příslušník
 • + jestli jste rozvedení nebo ovdovělí, potřebujete rozhodnutí soudu o ukončení předešlého manželství nebo úmrtní list zemřelého protějšku

Uff, vyřešeno vše, co je vypsáno nahoře? Nezapomeňte, že každý dokument má své datum vypršení platnosti a některé dokumenty musí být vyřízeny ještě před Vaším "dnem D".

Koho pozvat?

Samozřejmě své nejbližší, svědky, a také fotografa, ale ujistěte se, že máte v seznamu hostů také překladatele, jestli pořádně nerozumíte českému jazyku.

Co připravit?

Musíte se rozhodnout, jestli budete chtít používat jedno příjmení (jako tradičně v České republice), a jestli tak učiníte, tak jakou formu bude vaše příjmení mít.

Kolik to bude stát?

 • Oba máte České státní občanství: žádné poplatky
 • Ani jeden nemáte České státní občanství: 3000 CZK
 • Jen jeden má České státní občanství: 2000 CZK

Církevní nebo civilní obřad?

Můžete mít obojí! A každé má své výhody.

Civilní obřad bude jednodušší dát dohromady. Potřebujete si jen zarezervovat schůzku na matričním úřadě a přinést dané dokumenty... a přijít ve váš "den D" samozřejmě.

Jestli církevní obřad je to, o čem sníte, běžte do toho! Prvně si, ale promluvte s církevním úřadníkem, ať Vás seznámí se všemi požadavky, které mohou chtít, aby se mohl náboženský ceremoniál uskutečnit.

Také po církevním obřadu, musíte navštívit matriční úřad během pracovních dnů a přinést certifikát, který jste obdrželi během vašeho obřadu.

Co když jste si vybrali "speciální" místo?

Můžete mít obřad na jakémkoli "důstojném" místě. Pro tento způsob svatby, budete muset kontaktovat příslušný matriční úřad a prodiskutovat vaše možnosti s příslušným úřadem (budete tam muset zajít osobně oba nebo právně pověřit nějakou osobu). Tato možnost je zpoplatněna poplatkem 1000 CZK.

Věci, které by vám mohly zkomplikovat den (a také několik dní poté)

Po občanském nebo církevním obřadu je nutné do 3 pracovních dnů navštívit Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra ČR, abyste nahlásili změnu svého osobního stavu a změna vašeho příjmení. Občané EU a jejich rodinní příslušníci hlásí změny rodinného stavu a jména do 15 pracovních dnů.

Pokud si po svatbě změníte příjmení, musíte požádat o nový pas na ambasádě své domovské země (nový pas pak odevzdejte na OAMP). Velvyslanectví může vyžadovat, abyste nejprve poskytli úřední překlad vašeho oddacího listu.

Mějte na paměti, že podle českého práva se manželé dělí o svůj majetek ode dne svatby. Finanční závazky jednoho jsou závazky obou manželů. Součástí sdíleného majetku jsou i dluhy. V případě rozvodu se dluhy rozdělí mezi manžely, i když jeden z manželů o dluzích nevěděl.

Pokud se obáváte o tuto část manželství, existují určité právní možnosti, jak tuto situaci řešit (omezení rozsahu společného jmění nebo předmanželská smlouva).

Kde budete žít svůj sladký manželský život?

Dobře, vše připraveno. Ale co teď? Je jen na vás, kde si hnízdo postavíte.

České právo zná tyto možnosti (jak vysvětluje CIC):

 • Pokud oba mají dlouhodobý pobyt - zůstane vám dlouhodobý pobyt. Po svatbě můžete změnit účel pobytu (dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny).
 • Pokud máte dlouhodobý pobyt a váš manžel má trvalý pobyt nebo mezinárodní ochranu - můžete požádat odbor azylové a migrační politiky o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny s cizincem, který má trvalý pobyt. Při tomto typu pobytu nepotřebujete pracovní povolení, ale můžete být částečně přihlášeni do systému veřejného zdravotního pojištění, pokud pracujete ve společnosti se sídlem v ČR.
 • Máte dlouhodobý pobyt a váš manžel je občan ČR nebo EU - můžete požádat o přechodný pobyt pro rodinného příslušníka občana ČR/EU. S tímto statusem můžete požádat o trvalý pobyt za 2 roky (pokud jste měli dlouhodobý pobyt alespoň rok před svatbou, můžete se přihlásit až rok po svatbě).
 • Nemáte žádný typ pobytu a váš manžel je občan ČR/EU - v ČR můžete pobývat až 90 dní bez víza. Požádejte na odboru azylové a migrační politiky o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR/EU.
 • Nemáte žádný typ pobytu a váš manžel má dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt - máte nárok na status dlouhodobého pobytu, ale musíte o to požádat na českém velvyslanectví v zemi vašeho původu. Vaše žádost bude zpracována do 270 dnů.

Cítit se zahlceni informacemi? Neztrácejte hlavu! Je toho opravdu hodně, takže pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na příslušnou instituci (ambasádu, OAMP nebo místní matriku).

A pamatujte - v případě pochybností nás můžete také kontaktovat!

Podrobněji:
https://metropolevsech.eu/en/potrebuji-resit/manzelstvi-registrovane-partnerstvi-a-rodicovstvi/uzavreni-manzelstvi-s-cizincem/

https://www.cicops.cz/en/social-counselling/14-infoservis/marriage-childbirth-family/31-marrying-a-foreigner