Makedonie 

27.10.2021

Přechodný pobyt pro rodinného příslušníka EU

- U této paní z Makedonie se nám úspěšně podařilo obdržet přechodný pobyt tj. sloučení s rodinným příslušníkem EU. Fotografie je z úspěšného dne za účelem biometrie. Když nás oslovila klientka, že potřebuje zajistit vízum / povolení k pobytu na území ČR, byla v náročné zdravotní situaci. Dnes má pobyt úspěšně schválen a dokonce její zdravotní stav je na tom lépe! Děkujeme také za dárek, který jsme obdrželi!

a tak... 

Jménem společnosti Denamar Consulting Services s.r.o. přejeme této paní, co nejkrásnější pobyt v ČR a hlavně zdraví, které nyní potřebuje ze všeho nejvíce! 

občané Makedonie, vízový specialista
občané Makedonie, vízový specialista