Apostila z Kolumbie

28.09.2021

- Apostila je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

- Na níže uvedeném obrázku je apostila, jež se zajišťovala pro klienta z Kolumbie a to na dokument ,,Rodný list" pro účely použití na matričním úřadu v Praze a uzavření sňatku s občanem české národnosti.