Imigrační slovník

Z důvodu, že v oblasti zaměstnávání cizinců existuje řada pojmů, ve kterém se ne každý může rychle zorientovat, tudíž si dovolujeme níže vypsat základní pojmy. 

Nostrifikace

Jedná se o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Nostrifikace diplomu je prováděná, neboť například v Iránu získat titul ,,Bakalář" v oboru ,,Biologie, ekologie a životní prostředí" mohou být kritéria v rámci českého systému odlišné. V ČR mohou být totiž v tomhle oboru vyučovány další či jiné předměty, a tak obdržené znalosti mohou být odlišné. Díky nostrifikaci tak dochází k ověření, jestli vzdělání, jež cizinec získal v zahraničí je ekvivalentní v tom samém oboru v ČR. Proces uznání diplomu je možné jak u středoškolských, tak i vysokoškolských diplomů. Pokud si přejete pomoct s nostrifikaci diplomu, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme! 

nostrifikace diplomu / uznání odborné kvalifikace v ČR
nostrifikace diplomu / uznání odborné kvalifikace v ČR

Apostila 

- Jedná se o typ vyššího ověření dokumentu ze zemí, které podepsaly Hágskou úmluvu. Často cizinec potřebuje tento obstarat na dokladech ze zahraničí jako je například výpis z rejstříku trestů z Koreje, vysokoškolský diplom z Indie apod.)

- Každý stát vydává odlišným způsobem buď jako samostatný list papíru sešitým s původním dokumentem či čtvercové nálepky na originálním dokumentu. 

Ukázka apostily z Kolumbie
Ukázka apostily z Kolumbie

Biometrická karta

- Všechny dlouhodobé povolení k pobytu a trvalé pobyt jsou vydávány ve formě biometrické karty, jež obsahuje biometrické informace tj. fotografie a otisky prstů. Proto je nutná osobní účast žadatele. Proces pro obdržení biometrické karty trvá 30 dní. 

Česká ambasáda / České Velvyslanectví 

- Veškeré prvotní žádosti o víza musí být podávány přes příslušnou Českou ambasádu. Některé národnosti mohou žádat na kterémkoli České ambasádě zatímco někteří musí podat svou žádost o vízum / povolení k pobytu v jejich domovském státě či zemi, kde mají vydané povolení k pobytu. Rozhodnutí o vydání dlouhodobých víz vydává příslušné Ministerstvo Vnitra ČR, tudíž česká ambasáda má v kompetenci jen nabrání žádosti a rozhodnutí o této nemá žádný vliv. 

Zaměstnanecká karta

Povolení k dlouhodobému pobytu je kombinací Povolení k zaměstnání a Povolení k pobytu. Žádost je třeba podat na zastupitelském úřadu ČR. Proces obvykle trvá 60 dní, ale ve zvláštních případech může trvat až 90 dní. Po schválení je třeba vyzvednout vízový štítek na stejném velvyslanectví. Žadatel se po příjezdu do ČR dostaví na plánovanou schůzku na Ministerstvo vnitra, kde se mu odeberou biometrické data (proces do 30 dnů). Karta je vydávána s platností maximálně 2 roky, avšak s možností několika prodloužení. 


Rodné číslo

Každý cizinec pobývající v ČR na základě víza/povolení má nárok na české rodné číslo, což je jedinečné identifikační číslo, neboť některé služby vyžadují rodné číslo, například nákup auta.

Vládní programy (dříve fast track)

Podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem těchto programů je podpora firem v České republice a urychlení imigračního procesu pro určité typy zaměstnanců mimo EU. Společnosti musí splnit dané požadavky, aby se mohly ucházet o projekt (tj. určitý počet zaměstnanců ve firmě, bezdlužnost, atd.)... Na některých zastupitelských úřadech ČR je téměř nemožné získat termín pro podání žádosti o vízum/povolení, a proto důrazně doporučujeme žádat prostřednictvím programů v těchto konkrétních zemích (např. Indie, Ukrajina). Příjem termínu pro podání žádosti je rychlejší a některé dokumenty není nutné je předkládat k žádosti o povolení.

SUPERLEGALIZACE 

Jedná se o vyšší ověření listiny, úkon správního orgánu, který ověřuje listinu za účelem použití této v zahraničí. Vzor / příklad jak tato superlegalizace vypadá můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu, kde je superlegalizovaný výpis z rejstříku trestů z Kambodži