DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM STUDIA NA ÚZEMÍ ČR

 • Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia se na rozdíl od dlouhodobého víza liší tím, že cizinec může pobývat na území Schengenského prostoru déle jak 1 rok, a také, že žádost lze podat na příslušném Ministerstvu vnitra nebo na Zastupitelském úřadě v zahraničí.
 • Žádost o dlouhodobý pobyt se podává nejdříve 120 dnů před skončením platnosti a nejpozději jeho poslední den.
 • Lhůta pro vyřízení či zamítnutí žádosti je 60 dnů ode dne podání.
 • Dlouhodobý pobyt za účelem studia je oprávněn podat cizinec, který má v plánu setrvat na území přechodně po dobu delší než 1 rok. Dále je nezbytně nutné dodržení účelu pobytu tj. účel pobytu musí být totožný, jako dlouhodobé vízum za účelem studia, na který bylo vydáno předchozí vízum.

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti? 

 • Žádost
 • Aktuální fotografie
 • Cestovní doklad
 • Potvrzení o ubytování
 • Sjednané zdravotní pojištění
 • Další...

Důležitá poznámka: Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie. Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace

POPIS SLUŽBY:

 • Osobní asistence
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příprava, zajištění dokumentů
 • Příjem a kontrola žádosti
 • Sledování průběhu schvalování žádosti

ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozvu se Vám co nejdříve zpět.