DLOUHODOBÝ POBYT ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ

 • Jedná se o druh pobytu, který na rozdíl od dlouhodobého víza za účelem podnikání umožňuje cizinci podnikat na území Schengenského prostoru a rovněž zde pobývat déle jak 1 rok.

 • Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání se podává na příslušném pracovišti Ministerstvu vnitra, pokud cizinec pobývá již na území ČR na vízum v délce nad 90 dnů.

 • Žádost je nutné podat před skončením platnosti současného povolení k pobytu nejdříve 120 dnů a nejpozději poslední den platnosti povolení k pobytu. Termín vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt je 60 dnů ode dne podání žádosti.

 • Podmínka pro vydání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání je, že Žadatel musí disponovat dlouhodobým vízem s totožným účelem pobytu jako je na žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu.

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti?

 • Cestovní doklad
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Aktuální fotografie
 • Další...

Důležitá poznámka: Pozor dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie + Důležitá poznámka: Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostilla, superlegalizace

POPIS SLUŽBY:

 • Osobní asistence
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Příjem a kontrola žádosti

ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.

KONTAKTUJTE NÁS