DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM STUDIA NA ÚZEMÍ ČR

 • Žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia na území ČR je oprávněn podat cizinec, který má v plánu pobývat na území přechodně po dobu delší než 3 měsíce 
 • Žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia se podává pouze na příslušném Zastupitelském úřadě v zahraničí
 • Lhůta pro vyřízení vydání či zamítnutí dlouhodobého víza je 60 dní ode dne podání žádosti na příslušném Zastupitelském úřadě
 • Platnost je maximálně na 1 rok

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti?

 • Žádost
 • Aktuální fotografie
 • Cestovní doklad
 • Souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků s pobytem dítěte na území
 • a další...

Důležitá poznámka: Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie. Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace

POPIS SLUŽBY:

 • Osobní asistence
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příprava, zajištění dokumentů
 • Příjem a kontrola žádosti 

ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.