DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM SLOUČENÍ RODINY

 • Dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny je určeno pro cizince, kteří hodlají pobývat na území ČR nad 90 dnů
 • Platnost víza se vydává na 1 rok
 • Lhůta pro vyřízení vydání či zamítnutí dlouhodobého víza je 90 dnů. Ve zvlášť složitých případech do 120 dní de dne podání žádosti
 • Dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny se podává na Českém Zastupitelství v zahraničí s nutnou osobní účasti žadatele

Co budete potřebovat k vyřízení žádosti?

 • Žádost
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů státu ze státu, jehož je cizinec státním občanem a států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Potvrzení o ubytování
 • Cestovní doklad
 • Fotografie
 • Certifikát rodinných vztahů 
 • Další....

Důležitá poznámka: Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace. Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie.

POPIS SLUŽBY: 

 • Osobní asistence
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příjem a kontrola žádosti
ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS