DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ

 • Žádost o vízum za účelem podnikání se podává na příslušném Zastupitelském úřadě v zahraničí
 • Lhůta pro vyřízení vydání či zamítnutí víza Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti na příslušném Zastupitelském úřadu a ve zvlášť složitých případech až 120 dnů ode dne podání žádosti.
 • Platnost je na 1 rok

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti?

 • Formulář
 • Cestovní doklad
 • Aktuální fotografie
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ze státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Další...

Důležitá poznámka:  Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie. Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostila, superlegalizace

 • Při podání žádosti o dlouhodobé vízum na České ambasádě je nezbytně nutná osobní účast žadatele
 • Po kladném rozhodnutí žádosti o vízum za účelem podnikání je cizinec povinen si zajistit zdravotní pojištění

POPIS SLUŽBY:

 • Osobní asistence
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Příjem a kontrola žádosti

ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS